Meeting Register Page

Introduktionskurs i Soundtrap
En grundläggande kurs i Soundtrap där vi kommer gå igenom Studion, Hur man bör tänka med Grupper, Hur du delar en uppgift, hur man delar till Google Classroom eller Microsoft Teams och mycket mer!

Oct 14, 2021 03:30 PM in Stockholm

Loading
* Required information